hoofding

Tarieven 2017

 

Lidgeld:        -Hoofdlid  € 125.00  (1-3)              -Sympathisant  € 50.00   (1-3)

Ligplaats:     -Jaarlijks € 40.00  per meter ingenomen bootlengte.   (2-3-4-5-6)

                            De jaarlijkse ligplaatsvergoeding wordt bepaald door de werkelijke

                            ingenomen lengte in meter. Dit wil zeggen: scheepslengte plus boegspriet,

                            roer, davits bijbootje, zwemtrap of … inbegrepen.

                            De meting gebeurt door de havenmeester. De cijfers na de komma worden

                            afgerond naar boven: bijvoorbeeld 11.35 meter wordt 12 meter.

Elektra:        -Toegewezen stopcontact aan de ligplaats:

                            *Jaarlijkse installatiebijdrage  € 10.00  (2)

                            *Per gebruikte kWh  € 0.34   (2)   (afhankelijk van de prijsevolutie)

                             Afrekening gebeurt via een provisie van € 100.00

                             De eerste betaling bij de ondertekening van de overeenkomst.

                             Dit tarief geld ook aan de werkkade (AVEVE).

                             Deze formule geldt uitsluitend voor ‘ligplaatshouders’ en ‘langverblijf’.

                          -Tijdelijk gebruik v/e stopcontact: € 0.50/kWh. (2)(installatiebijdr inbegr.)

                             Voor het toewijzen v/e stopcontact afspreken met de havenmeester.

                             De afrekening volgens de stand v/d betreffende kWh-meter.

                             Dit tarief geldt ook aan de werkkade.

                             Deze formule kan aangevraagd worden door iedere rechtmatige

                             gebruiker v/d jachthaven.

Leidingwater: -Ligplaatshouders + Langverblijf: inbegrepen in de ligplaatsvergoeding.

                          -Ligplaatshouders: geclassificeerd als ‘grootverbruik’ jaarlijks € 122.00 (2-4)

                          -Langverblijf: geclassificeerd als ‘grootverbruik’ maandelijks € 10.00 (2)

Shop:              -Zie prijslijst in de etalage.

Bezoekers:   -Per overnachting  € 10.00  (2-5-6)  +  elektra  € 2.00 (2)

                            “Gouden Ankerhaven”: voor VVW-leden max 2 overnachtingen aan €5.00/nacht.

                              Voorwaarden: geldige VVW-lidkaart + VVW-vlag in de mast.

Langverblijf:  -Bootlengte tot 15m  € 100/maand  (2-5)     elektra niet inbegrepen!

                            -Bootlengte vanaf 15m  € 175/maand  (2-5)    elektra niet inbegrepen!

                               Afspreken havenmeester – een overeenkomst wordt opgesteld

                            – afrekenen op voorhand

                            – leidingwater: zie tarief.

.

(1) vrij van btw.  (2) btw inbegrepen.  (3) gekoppeld aan de gemiddelde consumptieindex en

volgt de evolutie ervan.  (4) uitsluitend voor hoofdleden.  (5) inbegrepen gebruik van

sanitair, douche, toilet. (6) leidingwater inbegrepen

BETALINGEN kunnen langs ons bankrekeningnummer -BE04 4315 1449 4131      -KREDBEBB