Een stuurbrevet, hoe en wanneer?

Wanneer heb je een stuurbrevet nodig?

In België zijn stuurbrevetten verplicht voor boten langer dan  15m of sneller varend dan 20km/uur. Dit houdt ook in dat je voor een waterscooter (jetski) eveneens over een stuurbrevet moet beschikken.

Tot nu toe waren in België stuurbrevetten enkel verplicht op de binnenwateren. Vanaf 1 januari 2022 is dit echter ook op zee van toepassing.

Het internationale stuurbrevet (ICC)

In het buitenland zijn de eisen rond het hebben van een stuurbrevet dikwijls strikter dan in België.

Na het behalen van het Belgisch Stuurbrevet kan je het ‘International Certificate of Competence’ afgekort ICC bekomen via een eenvoudige administratieve aanvraag bij onze federatie www.vvw.be . Met het ICC op zak kan je dan in het buitenland varen of er een boot huren.

Het examen

Om een Stuurbrevet te bekomen dient u te slagen in een theoretisch examen en een praktijkexamen. Dit laatste wordt afgenomen door onze vaarschool ‘Navivaar’ erkend door het FOD als officiëel praktijktestcentrum.

Bij het afleggen van het theoretisch examen kan u kiezen voor het:

  • Beperkt Stuurbrevet: laat u te varen op alle binnenwateren, behalve de Beneden zeeschelde en Westerschelde (Alles wat stroomafwaarts is vanaf de haven van Antwerpen).
  • Algemeen Stuurbrevet: laat u toe te varen op alle vaarwaters, met inbegrip van de kustwateren (tot 6 zeemijl van de kust)
  • Yachtman: laat u toe te varen op alle vaarwaters, met inbegrip van de zee tot 200 zeemijlen van de kust

De meeste van onze kandidaten wensen een Algemeen Stuurbrevet te behalen. Om die reden bevatten onze cursussen alle voorbereidingen voor het afleggen van zowel het beperkt als het algemeen stuurbrevet.