Inschrijvingsvoorwaarden praktijkexamen.

VVW Leuven maakt deel uit van Navivaar en is erkend als officieel praktijktestcentrum voor het afnemen van praktijktests met als doel het bekomen van een beperkt stuurbrevet motor, algemeen stuurbrevet motor of yachtman motor. Deze examens gaan door in Leuven, Klein Willebroek, Zeebrugge of op locatie.

Om te kunnen deelnemen aan een praktijkexamen moet de kandidaat minimum 15 jaar zijn.

De kandidaat mag geen verwantschap met de examinator hebben en dit tot de tweede graad.  Wanneer er een gekende verwantschap bestaat met een van examinatoren van het centrum dient de kandidaat dit te melden op het moment van inschrijving, er wordt dan door het examentestcentrum een alternatieve examinator voorzien. Indien nodig kan in dit geval het examen ook verplaatst worden naar een ander moment.

We wijzen er ook op dat, om een stuurbrevet te bekomen de kandidaat medisch geschikt moet zijn voor het veilig besturen van een pleziervaartuig en de veiligheid van de scheepvaart. Dit heeft betrekking op:

  • Het gezichtsvermogen en meer specifiek de gezichtsscherpte en het kleuronderscheidingsvermogen.
  • Het gehoor.
  • De algemene lichamelijke conditie en gezondheid, en meer specifiek de toestand van het hart, longen en bloeddruk.

Wanneer een praktijkexamen afgenomen wordt op een eigen vaartuig, kan dit enkel indien de kandidaat een juridische band hebben met dit vaartuig (eigenaar, echtgeno(o)te, kind, ouder). Dit vaartuig moet een gemotoriseerd pleziervaartuig zijn met een lengte van minstens zes meter.

De inschrijving voor de praktijkexamen is pas definitief na het ontvangen van het verschuldigd bedrag door het organiserend centrum.

De kandidaat dient de betaling te doen bij het moment van inschrijving. Wanneer de betaling niet ontvangen is binnen 7 dagen na het moment van inschrijving wordt de inschrijving als nietig beschouwd.

De kandidaat kan de inschrijving voor zijn praktijkexamen kosteloos annuleren binnen de wettelijke herroepingstermijn of tot uiterlijk 4 weken voor het geplande testmoment.

Bij annulatie tussen 4 weken en één week voor het geplande examenmoment wordt 50% van het inschrijvingsbedrag aangerekend.

Bij annulatie in minder dan 1 week voor het geplande examenmoment wordt het volledige inschrijvingsbedrag aangerekend.