hoofding

Aanvraag ligplaats

  1. Ik wens een aansluiting op het electriciteitsnet:


  2. Met het invullen en versturen van deze aanvraag verklaart de aanvrager zich akkoord met onderstaande punten 1, 2, 3 en 4. 1: Hij verklaard het club- en havenreglement van VVW Leuven vzw en de Scheepvaartreglementen te kennen en gelezen te hebben en verbindt er zich toe dit in alle opzichten na te leven. 2: Hij stuurt naar < hugo.vc@scarlet.be > minimum drie verschillende, recente foto's van zijn boot om het clubbestuur toe te laten op een correcte manier een beslissing te nemen over al of niet toekennen van een ligplaats. 3: Zo de foto’s geen duidelijkheid geven over het uitzicht of de staat van de betreffende boot zal een afvaardiging van het bestuur de boot ter plaatse gaan bekijken, de verplaatsingskosten zijn ten laste van de aanvrager. 4. Als bij aankomst in de jachthaven blijkt dat de betreffende boot qua uiterlijk en qua uitrusting echt niet aanvaardbaar is, dan kan het bestuur haar aanvaarding schorsen en eisen dat de boot de jachthaven verlaat.
 

cforms contact form by delicious:days