hoofding

Aanvraag lidmaatschap

  1. Met het invullen en versturen van deze aanvraag verklaart de aanvrager het Club- en Havenreglement van VVW Leuven te kennen en gelezen te hebben en verbindt er zich toe dit in alle opzichten na te leven.
  2. Al deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de administratie. Ze kunnen op elk ogenblik op uw vraag gewijzigd worden, of uit het bestand genomen worden.
 

cforms contact form by delicious:days