Historiek

Reeds voor 1996 deden heel wat pleziervaartuigen de stad Leuven aan. Het historisch verleden en de toeristische bezienswaardigheden van de stad zijn daar niet vreemd aan.
De Vaartkom, eigenlijk een havendok aan het begin van het kanaal Leuven-Dijle, lag er verwaarloosd bij en bood geen enkel comfort aan de passanten.
Ook de plaatselijke jachtschippers hadden behoefte aan een degelijk uitgeruste jachthaven.
Door de aanmoedigingen van de burgemeester, dhr. Louis Tobback, het Schepencollege en de daadwerkelijke steun van de stad Leuven namen enkele plaatselijke, fanatieke, bootjesmannen het roer in handen.
De heren Clement De Vos, Hugo Van Criekinge, Peter Van Mechelen en Willy Le Bruyn zijn de stichters van de huidige vereniging.
Raadgevingen en vooral de broodnodige materiële ondersteuning kregen we van onze federatie, VVW, toen voorgezeten door dhr. Persoons Jacques.
Uiteraard kozen wij als benaming: Vlaamse Vereniging voor Watersport Leuven vzw. Afgekort: VVW Leuven vzw.
Het bevorderen en stimuleren van de watersport in al haar onderdelen, in het bijzonder het recreatief motorbootvaren het toervaren zijn onze belangrijkste doelstellingen. De jachthaven zou ondersteund worden door een jachtclub.
Met De Vlaamse Waterweg  -vroeger N.V. Zeekanaal-, in ’t bijzonder met dhr. ir. Leo Clinckers, administrateur-generaal, werden de nodige afspraken gemaakt. De Vaartkom te Leuven kon ingericht worden als jachthaven. Steigers met de nodige vingerpieren werden gelegd, stopcontacten voor elektriciteit en tappunten voor water werden geïnstalleerd, veiligheidshekkens werden geplaatst.
De jachthaven, op een tiental minuten van het stadscentrum, biedt nu een beschermde ligplaats voor 60 boten, en een 10-tal plaatsen voor bezoekers.
In ’t Havenhuis zijn sanitair, douche wasmachine en droogkast voorzien.
’s Zondags biedt ’t Havenhuis gezelligheid aan de clubleden en aan de bezoekers van onze haven.
Onze jachtclub, VVW Leuven, kent een druk verenigingsleven. Jaarlijks zijn een twintigtal activiteiten voorzien.
De meer dan zeventig leden en hun gezin zijn samen fier lid te zijn van de vereniging.

.

www.vvwleuven.be