Info aanvraag ligplaats

Wie kan er een aanvraag doen voor een ligplaats?

Enkel leden van VVW Leuven die persoonlijk eigenaar (minstens 51%) zijn van een Vaartuig kunnen een aanvraag indienen.  Ben je nog geen lid, dan moet je dus eerst je lidmaatschap aanvragen.

Welke aanvragen komen in aanmerking voor een ligplaats?

  • Plezierjachten kleiner dan 15 meter
  • Boten in een nette, onderhouden en vaarklare toestand
  • Boten waarmee ook effectief gevaren wordt

Welke aanvragen komen niet in aanmerking voor een ligplaats?

  • Boten bedoeld voor permanente bewoning of “studentenkot”
  • Boten bedoeld uitsluitend voor commerciĆ«le doeleinden
  • Boten in slechte of niet-vaarklare toestand
  • Boten groter dan 15 meter

Aanvraagprocedure

Bij het aanvragen van een ligplaats zal de aanvrager -lid of toekomstig lid van VVW Leuven- alle informatie over zijn boot verstrekken via het aanvraagformulier op deze website. Samen met de aanvraag dient eenmalig dossierkosten (zie tarieven) te worden voldaan op bankrekening BE04 4315 1449 4131. De dossierkosten zijn niet restitueerbaar, ook niet wanneer het aanvragend lid verder afziet van zijn aanvraag, of wanneer het bestuur de aanvraag weigert via een gemotiveerd schrijven. De dossierkosten staan los van de eventuele, latere ligplaatsvergoeding.

De aanvraag wordt vergezeld van een drietal fotos van de boot. De foto’s dienen verstuurd te worden naar info@vvwleuven.be

Alvorens dat een ligplaats toegekend wordt, zal de kandidaat-boot geĆÆnspecteerd worden door de club naar de criteria zoals hierboven vermeld.

Informatie over het aantal vrije plaatsen of een eventuele wachtlijst kan bekomen worden via info@vvwleuven.be

Het aanvraagformulier voor een ligplaats vind je hier.

Bovenstaande is slechts een samenvatting. Het volledige rechtsgeldige club- en havenreglement kan je hier consulteren.