hoofding

Cursus stuurbrevet

Inlichtingen Stuurbrevet

Mevrouw, mijnheer,
In de eerste plaats onze dank voor uw belangstelling voor onze cursus “Stuurbrevet”.
Zoals u weet dient u als (toekomstig) pleziervaartschipper volgens de wet in het bezit te zijn van een geldig stuurbrevet, afgeleverd door het federaal Ministerie van Verkeer.
Om een Stuurbrevet te bekomen dient u te slagen in een theoretisch examen en het bewijs te leveren van een praktische vaarstage.

Het is goed om te weten dat u in België voor het besturen van een boot met een lengte tot 15 meter en een snelheid onder de 20 km/uur voorlopig nog geen stuurbrevet nodig hebt.

  • Ter info: De bezitters van het Algemeen Stuurbrevet kunnen het ‘International Certificate of Competence’ afgekort ICC bekomen door een eenvoudige aanvraag bij het Ministerie van Verkeer. Uw aanvraag van het ICC kunt u ook regelen via de website van onze federatie www.vvw.be .

Voor het stuurbrevet kunt u kiezen:

  • Algemeen Stuurbrevet: laat u toe te varen op alle vaarwaters.
  • Beperkt Stuurbrevet: laat u niet toe te varen op de Westerschelde (benedenschelde vanaf Temse).

De meeste kandidaten wensen een Algemeen Stuurbrevet te behalen. Om die reden is onze cursus hoofdzakelijk afgestemd op de leerstof voor het examen: Algemeen Stuurbrevet.

.

Volgende cursussen:

.

>>>>>  Cursus Stuurbrevet – ICC    2018/1   ‘voorjaar’

*   Eerste lesdag:  donderdag 1 februari 2018

*   8 lesavonden: telkens donderdag van 19.30 tot 22.30 uur.

*   Data van de lesdagen:    1-8-22 februari,  1-8-15-22-29 maart.

Inschrijven

.

>>>>>  Cursus Stuurbrevet– ICC   2018/2    ‘najaar’

*   Eerste lesdag:    eind september.

*   8 lesavonden: telkens donderdag van 19.30 tot 22.30 uur.

*   Data van de lesdagen:     in voorbereiding.

Inschrijven

.

Algemene info:

Onze theoretische cursussen Algemeen Stuurbrevet, twee per jaar, worden georganiseerd in het voor- en het najaar. Deze zijn een grondige voorbereiding op het theoretisch examen.
De cursus beslaat acht lesavonden, om de week van 19.30 uur tot 22.30 uur. Tijdens een korte break kunnen enkele drankjes gebruikt worden.
Van de eerste lesavond gebruiken we een half uurtje om het onthaal, de administratie en de verdeling van de nodige documenten te regelen, dit in functie van uw examen en de aanvraag van uw stuurbrevet. Per lessenreeks worden maximum twintig cursisten ingeschreven.

Het leslokaal bevindt zich in het Havenhuis van onze jachtclub: Opgelet nieuwe, voorlopige locatie! Vlaamse Vereniging voor Watersport Leuven, Havenkant 12, 3000 Leuven.

De lesgever, een `echte` schipper, volgt het leerboek: Leidraad voor het Stuurbrevet, uitgegeven bij Aquamedia. Wenst u dit boek te reserveren, dan kan u het aanduiden op het inschrijvingsformulier. Wenst u het boek al eerder in te zien, dan kan u het komen afhalen tijdens de zondagnamiddag-babbel in ons Havenhuis vanaf 16.00 u.

Het theoretisch examen bestaat uit meerkeuzevragen op computer. Er zijn 20 vragen voor het Beperkt Stuurbrevet én 20 bijkomende vragen voor het Algemeen Stuurbrevet. De examens worden twee maal per week (maandag + donderdag) georganiseerd te Antwerpen, Brussel en Oostende. Datum en plaats kiest u online na uw inschrijving.

In de praktijkstage of praktijkvaren initieert de schipper-lesgever u in het varen met een motorboot.
Deze praktijkstage geeft u recht op een “dienstboekje” waarmee u uw eerste vaarervaring kunt verantwoorden bij de aanvraag voor het Stuurbrevet.
Info: Praktijkstage

De kostprijs:

  • Theoretische cursus, ingericht door onze jachtclub, VVW Leuven vzw, als voorbereiding op het examen Algemeen Stuurbrevet: 115 euro. -clubleden 90 euro
  • Leerboek: Leidraad voor het Stuurbrevet: 25 euro. (cursusprijs)
  • Examen (theoretisch) ingericht door het Ministerie van Verkeer: inschrijving en deelneming + aanvraag stuurbrevet: 75 euro.
  • Praktijkcursus of -stage: 85 euro /pers.  

Als u wenst deel te nemen aan de theoretische cursus (voorbereiding op het examen) kan u het inschrijvingsformulier invullen en ons toesturen. Er wordt u een bevestiging van ontvangst van uw inschrijvingsformulier  toegestuurd per email.

Pas na ontvangst van de gepaste som wordt u definitief ingeschreven op de cursistenlijst. Houdt er rekening mee dat maar 20 kandidaten per cursus worden toegelaten. De volgorde van de betalingsdata bepaalt de afsluiting van de lijst. Komt uw betaling aan na het afsluiten van de inschrijvingslijst wordt het bedrag teruggestort of wordt u genoteerd op de lijst van de volgende cursus, dit volgens afspraak.

U kunt storten op onze bankrekening met nummer: BE55 734 008 219 444 van VVW Leuven vzw.
Bij ontvangst van de betaling wordt u een bevestiging van uw inschrijving op de deelnemerslijst per post of email toegestuurd of getelefoneerd.

Met de eerste lesdag wordt u voldoende ingelicht over het inschrijving voor het examen en de aanvraag voor uw stuurbrevet. Eventueel worden dan reeds de eerste afspraken voor de praktijkstage gemaakt.
Wie onverwacht tussen de betaling en de aanvang van de cursus om gezondheidsredenen (met medisch attest) niet aanwezig kan zijn, wordt verplaatst naar de volgende cursus of wordt het inschrijvingsgeld terug betaald. Dit volgens afspraak.

Zijn er nog specifieke vragen over de cursussen Stuurbrevet, wij willen u graag antwoorden:

 

 

 

 

.

www.vvwleuven.be