Goed om weten.

  •  Het secretariaat vraagt met aandrang om eventuele wijzigingen van je persoonlijke gegevens (adres; telefoon, inwonende familieleden, …) door te geven. Het ledenregister dient elk jaar opgefrist te worden in verband overheidscontroles, verzekeringen en lidmaatschap 2022.
  • Rijksregisternummer: Om uw gegevens volledig te maken vraagt onze administratie uw ‘rijksregisternummer’. Gelieve bij de eerstvolgende gelegenheid uw nummer aan onze secretaris te bezorgen waarvoor dank.
  • Havenmeester:  Peter Van Mechelen is beschikbaar voor al je vragen en bekommernissen m.b.t. de haven: 0498500387
  • Facebook: VVW Leuven is op Facebook te vinden. Als lid kunt je aanmelden om er toegang toe te hebben.
  • Werkvlot: Aan steiger F is een plaats vrijgemaakt voor het werkvlot: ligplaats F1. Terugbrengen na gebruik is de boodschap. Afspreken met de havenmeester!