hoofding

Goed om weten.

 

  •  Het secretariaat vraagt met aandrang om eventuele wijzigingen van je persoonlijke gegevens (adres; telefoon, inwonende familieleden, …) door te geven. De ledenregister dient elk jaar opgefrist te worden in verband overheidscontroles, verzekeringen en lidmaatschap 2018.
  • Rijksregisternummer: Om uw gegevens volledig te maken vraagt onze administratie uw ‘rijksregisternummer’. Gelieve bij de eerst volgende gelegenheid uw nummer aan onze secretaris te bezorgen waarvoor dank.
  • Havenmeester:  Piet Van Der Borght (Cleopatra – steiger E) is beschikbaar voor al je vragen en bekommernissen m.b.t. de haven.  -Piet: 0479548871  -Havenkantoor: 0498500387
  • Facebook: VVW Leuven is op Facebook te vinden. Als lid kunt je aanmelden om er toegang toe te hebben.
  • Werkvlot: Aan steiger F is een plaats vrijgemaakt voor het werkvlot: ligplaats F1. Terugbrengen na gebruik is de boodschap. Afspreken met Piet!