hoofding

Kanaal Leuven-Dijle

Het Kanaal Leuven-Dijle begint in de Leuvense Vaartkom en eindigt, een eindje voorbij Mechelen, ter hoogte van het Zennegat. Het is 30 km lang en heeft 5 sluizen, namelijk in Tildonk, Kampenhout, Boortmeerbeek, Battel en de laatste of eerste als je wil, de Zennegatsluis. Samen overbruggen zij een hoogteverschil van 14 meter. De vaartijd is ongeveer 5 uur. De maximum diepgang is 2.5 meter, de laagste doorvaarthoogte 5.30 meter. Er zijn 9 beweegbare bruggen. Het kanaal en de Zenne vloeien samen in de Dijle een stukje buiten Mechelen, deze plaats noemt men het Zennegat. Ongeveer 1 km verder vloeit de Dijle samen met de Nete en vormt zo de Rupel, die dan weer met de Zeeschelde in verbinding staat.De vijf sluizen hebben een speciale vorm. Met noemt ze buiksassen. De vorm met de twee indelingen en de ronde wanden stamt nog uit de tijd van de kleinere beroepsschepen. Reeds lang zijn de middelste sluisdeuren weggenomen en wordt bij het schutten de ganse lengte van beide sluiskolken gebruikt.Op het kanaal zijn verschillende steigertjes om tijdelijk af te meren. Er zijn drie jachthavens op het kanaal: VVW Leuven, Het Sas en Coloma.

De Zenegatsluis, de eerste van de vijf sluizen op het kanaal, is een getijsluis. Hoogwater aan de Zennegatsluis is 1u20 na hoogwater te Antwerpen. De sluis wordt bediend 4 uur vóór tot 4 uur na hoogwater. Belangrijk: rond de periode van laagwater kan men de sluis vanaf de Dijle niet naderen, er is die periode dan ook geen bediening.Wachten tot de bedieningsperiode aanvangt kan u, als u van de Schelde komt, op de Rupel, aan de vlottende steiger te Boom. Als u van het Netekanaal komt wacht u best onmiddellijk onder de sluis van Duffel. Verder op de Nete zijn er praktisch geen aanlegmogelijkheden. Bij het berekenen van uw vaartijd van Duffelsluis tot de Zennegatsluis dient u rekening te houden met een tegen- of meestroom van 5-6 km/u op de Nete en Dijle. Let op: voor het vaartraject, Duffelsluis–Zennegat, is de stroomrichting op het stukje Dijle (± 1 Km) tegengesteld aan deze van de Nete. Het stukje Dijle, van de monding in de Rupel tot de Zennegatsluis is bochtig en onoverzichtelijk, kijk uit voor tegenkomend verkeer (beroepsvaart). U kunt uw aanwezigheid melden langs VHF 10. Bij het binnen varen van de Zennegatsluis zijn de scheepvaartbegeleiders stand-by om uw touwen aan te nemen en over de bolders op de sluisboord te leggen. Communicatie met het personeel van de Zennegatsluis kan via VHF 20 of telefonisch +32(0)15271257 of +32(0)477560252. 

De vier sluizen op het kanaal, Battel-, Boortmeerbeek-, Kampenhout- en Tildonksluis worden, samen met de 9 bruggen op afstand bediend van uit het centrale bedieninggebouw in Kampenhout. De communicatie met de Centrale verloopt via VHF 20 of telefonisch +32(0)16441724 – +32(0)16441725 Voor het afmeren in de sluizen zijn alleen op rechteroever bolders op de sluisboord en haalkommen in de sluiswand voorzien. Ze zijn mooi onder elkaar geplaatst; een bolder van boven en twee haalkommen in de wand. Voor de kleinere boten zijn twee glijpalen voorzien, maar dan wel op linkeroever. Bij het opschutten wordt de sluiskolk gevuld langs een paar verlaten in de bovenste sluisdeuren. Het instromend water heeft nog al wat impact op uw boot. Daarom raden wij aan, zo mogelijk, achteraan in de sluiskolk af te meren. Om uw boot in de hand te houden voorziet u best twee meertouwen. De scheepvaartbegeleiders op de centrale openen de verlaten maar gedeeltelijk wanneer pleziervaart geschut moet worden. Vindt u het vullen van de sluiskolk alsnog te hevig kan u de centrale vragen (VHF 20) om het vullen wat zachter te laten verlopen.Bij het afschutten verloopt het leeglopen van de sluiskolk onopgemerkt. Opgelet: volg bij het afschutten aandachtig het schuttingsproces. Na het sluiten van de bovenste sluisdeuren (achter u) worden onmiddellijk de verlaten geopend en begint het water te dalen en ook uw boot. Vergeet dan niet uw meertouwen te vieren!  

Bediening Zennegatsluis:– Van maandag tot vrijdag van 6.00 uur tot 22.00 uur, doch enkel in de periode van vier uur vóór tot vier uur na hoogwater;– Op zaterdag van 6.00 uur tot 18.00 uur, doch enkel in de periode van vier uur vóór tot vier uur na hoogwater; –Op zon- en wettelijke feestdagen geen bediening voor de pleziervaart; –Voor de pleziervaart worden evenwel in de periode van 1 mei tot en met eind september de sluis Zennegat op zon- en wettelijke feestdagen bediend van 10.00 uur tot 18.00 uur doch enkel in de periode van vier uur vóór tot vier uur na hoogwater.               

Bediening bruggen en overige sluizen: De bediening van de bruggen en overige sluizen op het kanaal Leuven – Dijle gebeurt als volgt:– van maandag tot vrijdag van 6.00 uur tot 22.00 uur;– op zaterdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. Op zon- en wettelijke feestdagen geen bediening voor de plezeirvaart. Voor de pleziervaart worden evenwel in de periode van 1 mei tot en met eind september de kunstwerken bediend op zon- en wettelijke feestdagen, met uitzondering van Pasen, Pinksteren, 1januari, 1 mei, 1 november en 25 december, van 10.00 uur tot 18.00 uur.