hoofding

Bezoekers

Uw aankomst en verblijf in de jachthaven

Havenkantoor / Havenhuis
Wanneer u de laatste ophaalbrug, de Vaartkombrug zijt onderdoor gevaren komt u onder de brug van de ring terecht, de jachthaven is dan na 50m, om de hoek.
Ons Havenhuis met daarin het havenkantoor bevindt zich op rechter oever, Havenkant 12. Let op: de havenmeester is er niet permanent aanwezig.

Aanmelden / Aanmeren
Liefst op voorhand contact opnemen met de havenmeester of zijn afgevaardigde.               In afwachting van de havenmeester kunt u als “passant” aanmeren aan de passantenkade, onmiddellijk om de hoek. U kunt ook een open ligplaats van een van onze leden innemen, maar hiervoor is de toelating van de havenmeester nodig; het kan immers zijn dat het betreffende lid maar voor even weg is en dan zal u voor hem/haar de ligplaats moeten vrijmaken.

Accommodatie
60 ligplaatsen voor clubleden aan de steigers. 10 voor bezoekende jachten.
In de jachthaven zijn er aansluitingen voor elektriciteit en leidingwater voorzien.
Het elektriciteitsverbruik voor bezoekers is beperkt tot 6 A of 1200 W. Dit vraagt wat aandacht!
Douche en sanitair bevinden zich in het Havenhuis. Info en sleutel (waarborg €25.00) of de slot-code bij de havenmeester.

Tarief
Zie bij Clubtarieven onder Bezoekers.

Afrekening
Alle kosten dienen bij aankomst of bij het eerste bezoek van de havenmeester of zijn afgevaardigde te worden vereffend. De havenmeester schrijft u een betalingsbewijs waarop de data van aankomst en vertrek zijn vermeld.
Dit plaatst u zichtbaar voor een raam als bewijs van inschrijving.

Brandstof
Informeren bij de havenmeester.

Afval: huishoudelijk afval kan gedeponeerd worden in de container welke zich bevindt in de bergplaats van het Havenhuis. Met de aanvang van de werken aan de nieuwe brug is ons milieustation weggenomen.

Wegens onze zorg voor het milieu zal VVW Leuven vzw u wijzen op uw onregelmatigheden in verband met vuilnis en vervuiling. Overtredingen worden gemeld bij de Leuvense Politie die een verslag zal opstellen.

Enkele aandachtspunten:

*Door het afmeren van uw boot in de jachthaven van VVW Leuven vzw en het betalen van uw verblijfskosten stemt u in met de regels van het havenreglement. Het havenreglement vindt u hier of is ter inzage in het Havenhuis.

*Het afmeren en het verblijf van uw boot in de jachthaven vindt plaats onder de volledig verantwoordelijkheid van de eigenaar of zijn aangestelde. VVW Leuven vzw neemt in dit verband geen enkele verantwoordelijkheid.        

*Wij gaan er van uit dat uw jacht ‘burgerlijk aansprakelijk en voor berging’ verzekerd is. Indien dit niet het geval is stelt u bij uw aankomst de havenmeester hiervan op de hoogte.

 

Nuttige telefoonnummers:

  • Politie: 016 210610 – 016 210611 – 101

  • Dringende hulp: 101
  • Brandweer: 100 – 016 223 333
  • Ziekenwagen: 100 – 016 343900
  • Spoedgevallen: U.Z. Gasthuisberg (via ring) 016 343900
  • Brandwondencentrum: 016 348750
  • Antigifcentrum: 070 245245
  • Apothekers: 0900 10500
Onze bezoekers zijn van harte welkom. Wij doen al het nodige om uw bezoek aan Leuven zo aangenaam mogelijk te maken.