Jachthaven

De jachthaven van Leuven bevindt zich aan de Vaartkom op een boogscheut van het historische centrum van de stad. De haven  is het beginpunt van het kanaal Leuven-Dijle. In het verleden was dit de plaats waar de vrachtschepen hun ladingen voor de Leuvense industrie, die vooral in de stad gelegen was, konden laden of lossen.

Ligplaatsen

Zestig ligplaatsen dienen als vaste ligplaats voor de boten van onze leden-booteigenaars. Ze zijn toegankelijk langs steigers die beveiligd zijn met toegangspoortjes.  Bijna alle ligplaatsen hebben vingerpieren wat de opstap naar de aangelegde boten vergemakkelijkt. De havenmeester en een paar afgevaardigden houden toezicht op het gebeuren in de jachthaven. Een tiental ligplaatsen zijn voorzien voor onze bezoekers die we van harte welkom heten in onze prachtige haven.

Bezoekers

Ben je een bezoeker, dan vind je meer info rond het bezoeken van onze haven hier.

Een vaste ligplaats aanvragen

Als lid van onze vereniging kan je een vaste ligplaats aanvragen in de jachthaven van VVW Leuven mits het betalen van de eenmalige dossierkosten (1).  Wanneer je als lid (Aanvraag lidmaatschap ) een ligplaats wenst, gelieve dan het formulier  Aanvraag voor een ligplaats volledig in te vullen en te versturen samen met een drietal recente foto’s (info@vvwleuven.be) van jouw boot. Enkel aanvragen die via deze weg gebeuren kunnen in overweging genomen worden. Jouw aanvraag-lidmaatschap en aanvraag-ligplaats worden bij voorkeur samen ingediend. De gegevens op het aanvraagformulier en de foto’s zijn van cruciaal belang voor de aanvaarding en de toewijzing van een ligplaats. Na het ontvangen van jouw aanvraagformulier-ligplaats zal u uitgenodigd worden de dossierkosten (1) te voldoen. Als jouw dossier volledig is spreken we af voor een voorafgaand gesprek  waar je jouw aanvraag kan toelichten, bij voorkeur tijdens een zondagse babbelnamiddag in ons Havenhuis. Met de eerstvolgende bestuursvergadering wordt dan uw aanvraag besproken (2). Nadien wordt u per brief of  email op de hoogte gebracht van de beslissing. Bij een positieve beslissing ontvang je de  facturen voor het lidgeld(1) en eventueel de ligplaatsvergoeding(3)  en -zo nodig- de praktische regelingen met de havenmeester. Zonder tijdige betaling van de facturen binnen de gestelde termijn zal de aan jouw toegekende ligplaats doorgegeven worden aan een volgende aanvrager.

(1) ‘Tarieven

(2) Als kandidaat-ligplaatshouder dient u er rekening mee te houden dat niet altijd onmiddellijk een ligplaats beschikbaar is. Na overleg kan uw naam op een wachtlijst. De volgorde op de lijst bepaalt de volgorde van toekenning van de vrijgekomen ligplaatsen. Enkel een geregeld lid van VVW Leuven vzw kan na een ‘aanvraag-ligplaats procedure’ een plaats op de wachtlijst bekomen.

(3) De ligplaatsvergoeding is berekend aan de hand van uw gegevens. Na aankomst in de jachthaven wordt de exacte “ingenomen lengte” van uw boot gemeten, het bedrag van de ligplaatsvergoeding wordt dan, zo nodig aangepast.

Wachtlijst voor ligplaatsaanvragen

Soms overtreft het aantal ligplaatsaanvragen het aantal vrije ligplaatsen. Om de volgorde van ligplaatsaanvragen correct en eerlijk bij te houden is het systeem van wachtlijst ingevoerd. De principes zijn erg eenvoudig:- Een kandidaat wordt eerst volwaardig lid van onze vereniging, hij/zij betaalt dus het lidgeld zoals dat voorzien is in de tarieven.  Zo kan de kandidaat, in afwachting van een ligplaats kennis maken met onze vereniging en de collega’s-leden. Hij kan volwaardig deelnemen aan al onze clubactiviteiten.- De datum van betaling van uw lidgeld is de referentiedatum voor de volgorde op de wachtlijst. – De toewijzing van een eventuele ligplaats gebeurt in de volgorde van de wachtlijst met als enige bemerking dat bijvoorbeeld een boot van 15 meter natuurlijk niet gelegd kan worden aan een vingerpier van 5 meter. Voor de openbaarheid van deze wachtlijst wordt hij in het Havenhuis uitgehangen. Hebt u vragen? Info: info@vvwleuven.be

Op dit ogenblijk zijn er nog een beperkt aantal ligplaatsen beschikbaar.

Elektriciteitsaansluitingen

Op elke ligplaats kan een ligplaatshouder een stopcontact in gebruik nemen. In overleg met de havenmeester wordt het formulier ‘Overeenkomst voor het in gebruik nemen van een stopcontact op de steiger’ ingevuld. Vervolgens dient u te voldoen aan de beschreven voorwaarden.

De stopcontacten zijn volgens de CEE norm, type 242, 16 amp, tweepolig met aarding (blauwe uitvoering). De zekering beveiligt tot 16 amp. De aardlekbeveiliging onderbreekt bij 0,03 amp lekstroom. Een kilowattuurmeter meet het verbruik per stopcontact.

Vergoeding van de aansluiting en de gebruikte stroom zie tarieven.

Watertappunten

Op de kade zijn watertappunten voorzien. De aansluiting van uw waterdarm met de installatie gebeurt door een klassieke GARDENA-snelkoppeling.

Vergoeding voor het waterverbruik en de installatie zie tarieven.

De optie “ligplaatshouder met grootverbruik” wordt bepaald in samenspraak met de aanvrager van de ligplaats en het bestuur.

Sanitair

Toiletten en douches zijn voorzien in het havenhuis. Deze lokalen zijn ter beschikking van de ligplaatshouders en onze bezoekers. Ze zijn  toegankelijk met een toegangscode

Werkkade

Op de werkkade kunnen een drietal boten drooggezet worden. Er is elektriciteit voorhanden. Het vermogen van de aansluiting is voldoende om laswerken uit te voeren. Alle afspraken voor het gebruik van de werkkade dienen gemaakt te worden met de havenmeester. (zie ook ‘Havenreglement’)

Werkvlot

Om de jachten rondom tot aan de waterlijn te reinigen of om bepaalde controles uit te voeren is er een werkponton ter beschikking in de haven. Gebruik van het werkvlot gebeurt in afspraak met de havenmeester. Na gebruik wordt het werkvlot altijd terug op zijn vaste ligplaats ‘F1’ gelegd.

.