hoofding

Jachthaven

De jachthaven van Leuven bevindt zich in de Vaartkom net binnen de ringbaan van de stad. De Vaartkom, zoals we dat in Leuven noemen, is het beginpunt van het kanaal Leuven-Dijle. In het verleden was dit de plaats waar de vrachtschepen hun ladingen voor de Leuvense industrie, die vooral in de stad gelegen was, konden laden of lossen.

luchtfoto

Ligplaatsen

Zestig ligplaatsen dienen als vaste ligplaats voor de boten van onze leden-booteigenaars. Ze zijn toegankelijk langs steigers welke allen met een toegangspoort zijn afgesloten en alleen toegang toelaat aan de ligplaatshouders. Bijna alle ligplaatsen hebben vingerpieren wat de opstap naar de aangelegde boten vergemakkelijkt. De havenmeester en een paar afgevaardigden houden toezicht op het gebeuren in de jachthaven. Een tiental ligplaatsen zijn voorzien voor bezoekers of als tijdelijke ligplaats voor onze leden zonder vaste ligplaats.

Een vaste ligplaats aanvragen in de jachthaven van VVW Leuven vzw kunt u alleen als u aanvaard zijt als lid van onze vereniging. Aanvraag lidmaatschap   Zo u, als lid een ligplaats wenst, gelieve het formulier  Aanvraag voor een ligplaats volledig in te vullen en ons te bezorgen samen met een drietal recente foto’s van uw boot. Beide aanvragen kunnen samen ingediend worden. De gegevens op het formulier en de foto’s zijn van cruciaal belang voor de aanvaarding en de toewijzing van een ligplaats. Uw betalingen regelen we later (1). Na het ontvangen van uw aanvraagformulier wordt er een voorafgaand gesprek geregeld waar u uw aanvraag kunt toelichten, bijvoorbeeld tijdens een zondagse babbelnamiddag in ons Havenhuis. Met de eerstvolgende bestuursvergadering wordt uw aanvraag besproken (2). U wordt nadien per brief of  email op de hoogte gebracht. Afhankelijk van de beslissing wordt u een factuur voor het lidgeld en (eventueel) de ligplaatsvergoeding (3) toegestuurd en -zo nodig- de praktische regelingen met de havenmeester meegedeeld. Zonder tijdige betaling van de factuur zal de voor u gereserveerde ligplaats of de plaats op de wachtlijst doorgegeven worden aan een volgende aanvrager. 

(1) Het blad ‘Clubtarieven’ geeft u een idee van de jaarvergoeding van de toekomstige ligplaats van uw boot.

(2) Als kandidaat-ligplaatshouder dient u er rekening mee te houden dat niet altijd onmiddellijk een ligplaats beschikbaar is. Na overleg kan uw naam op een wachtlijst. Deze lijst bepaalt de volgorde van toekenning van de vrijgekomen ligplaatsen.

(3) De ligplaatsvergoeding is berekend aan de hand van uw gegevens. Na aankomst in de jachthaven wordt de exacte “ingenomen lengte” van uw boot gemeten, het bedrag van de ligplaatsvergoeding wordt dan, zo nodig aangepast.

.

Elektriciteitsaansluitingen

Op elke ligplaats kan een ligplaatshouder een stopcontact in gebruik nemen. In overleg met de havenmeester wordt het formulier ‘Overeenkomst voor het in gebruik nemen van een stopcontact op de steiger‘ ingevuld. Vervolgens dient u te voldoen aan de beschreven voorwaarden.

De stopcontacten zijn volgens de CEE norm, type 242, 16 amp, tweepolig met aarding (blauwe uitvoering). De zekering beveiligt tot 16 amp. De aardlekbeveiliging onderbreekt bij 0,03 amp lekstroom. Een kilowattuurmeter meet het verbruik per stopcontact.

Vergoeding van de aansluiting en de gebruikte stroom zie Clubtarieven.

Watertappunten

Op de kade zijn watertappunten voorzien. De aansluiting van uw waterdarm met de installatie gebeurt door een klassieke GARDENA-snelkoppeling.

Vergoeding voor het waterverbruik en de installatie zie Clubtarieven.

De optie “ligplaatshouder met grootverbruik” wordt bepaald in samenspraak met de aanvrager van de ligplaats en het bestuur.

Sanitair

Toiletten en douche zijn voorzien in het havenhuis. Deze lokalen zijn ter beschikking van de ligplaatshouders en zijn toegankelijk met dezelfde sleutel als de steigerpoorten.

Werkkade

Op de werkkade kunnen een drietal boten drooggezet worden. Er is elektriciteit voorhanden. Het vermogen van de aansluiting is voldoende om laswerken uit te voeren. Alle afspraken voor het gebruik van de werkkade dienen gemaakt te worden met de havenmeester. (zie ook ‘Havenreglement’)

Werkvlot

Om de jachten rondom tot aan de waterlijn te reinigen of om bepaalde controles uit te voeren is er een werkponton ter beschikking in de haven. Gebruik van het werkvlot gebeurt in afspraak met de havenmeester. Na gebruik wordt het werkvlot altijd terug op zijn vaste ligplaats ‘F1’ gelegd.

Wachtlijst voor vaste ligplaatsen

Soms overtreft het aantal ligplaatsaanvragen het aantal vrije ligplaatsen. Om de volgorde van ligplaatsaanvragen correct en eerlijk bij te houden is het systeem van wachtlijst ingevoerd. De principes zijn erg eenvoudig:– Een kandidaat wordt eerst volwaardig lid van onze vereniging, hij/zij betaalt dus het lidgeld zoals dat voorzien is in de clubtarieven.  Zo kan de kandidaat, in afwachting van een ligplaats kennis maken met onze vereniging en de collega’s-leden. Hij kan volwaardig deelnemen aan al onze clubactiviteiten.– De datum van betaling van uw lidgeld is de referentiedatum voor de volgorde op de wachtlijst. – De toewijzing van een eventuele ligplaats gebeurt in de volgorde van de wachtlijst met als enige bemerking dat bijvoorbeeld een boot van 15 meter natuurlijk niet gelegd kan worden aan een vingerpier van 5 meter. Voor de openbaarheid van deze wachtlijst wordt hij in het Havenhuis uitgehangen. Hebt u vragen? Info: info@vvwleuven.be

 

 

 

 

.

www.vvwleuven.be